• Inspekcja Handlowa w 2020 roku skontrolowała 58 partii wolnostojących komód szufladowych pod kątem bezpieczeństwa.
  • Miała zastrzeżenia do 17 z nich.
  • Żaden z produktów nie został zakwestionowany z uwagi na nieprawidłowości w konstrukcji.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Kontrola wolnostojących komód szufladowych >