Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Inspekcja Handlowa w 2019 roku skontrolowała 109 partii baterii, 77 partii akumulatorów oraz 42 partie sprzętu zasilanego bateriami lub akumulatorami.
  • W toku kontroli nieprawidłowości ujawniono u 14,8 proc. kontrolowanych przedsiębiorców i jedynie w przypadku 1,83 proc. wszystkich skontrolowanych wyrobów.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule Baterie i akumulatory - kontrola Inspekcji Handlowej.