W związku z przypadającym na sobotę 1 stycznia 2022 r. dniem świątecznym obniżającym w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin, wyznacza się dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie termin dnia wolnego od pracy na dzień 7 stycznia 2022 r.
W dniu 7 stycznia 2022 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie będzie nieczynny.