Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Inspekcja Handlowa sprawdza przestrzeganie podstawowych przepisów regulujących obrót alkoholem i papierosami – ustaw o wychowaniu w trzeźwości, ochronie zdrowia przed używaniem tytoniu oraz o podatku akcyzowym.
  • Dzięki kontrolom inspektorzy wycofują z rynku produkty pochodzące z nielegalnych źródeł, jak również te, które nie posiadają odpowiedniego oznakowania lub zabezpieczeń.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule: Alkohol i papierosy - kontrola w 2021 roku.