• Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych.
  • Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF.
  • UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR.

  • Terg, Polmlek Grudziądz, PTS, T-Mobile.
  • To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów

W dniu 14 maja 2018 r. na błoniach pod Zamkiem Lubelskim, odbyła się kolejna edycja festynu pod hasłem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. W wydarzeniu tym udział wziął Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Kazimierz Mareczka, oraz pracownicy wojewódzkiego inspektoratu.