Każdy emeryt lub rencista otrzyma legitymację ZUS w formie elektronicznej – mLegitymację.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania przeciwko AUTOCENTRUM AAA AUTO – wiodącemu dealerowi samochodów używanych.
 • Brak pełnej informacji o ostatecznej cenie samochodu w chwili podejmowania decyzji o zakupie - to główna praktyka, którą zakwestionował Prezes Urzędu.
 • Za naruszenie praw konsumentów dealerowi grozi kara do 10 proc. obrotu.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Leasing konsumencki zwrotny – taki sposób znalazła spółka Everest Finanse na obejście obniżonych podczas pandemii limitów pozaodsetkowych kosztów pożyczek.
 • W efekcie pożyczkobiorcy mieli dużo wyższe kwoty do spłaty, niż przewidywały to przepisy.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił przedsiębiorcy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach. Ich zastosowanie jest ściśle ograniczone przepisami, ponieważ mogą być szkodliwe.
 • Inspekcja Handlowa przebadała 29 partii klejów, sprawdzając, czy zawarte w nich substancje chemiczne nie przekraczają dopuszczalnych poziomów.
 • Wykryliśmy niski odsetek nieprawidłowości – tylko 2 partie były niezgodne.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Miała być akcja promocyjna „Poznaj Polską Markę”, notebook w prezencie, rabaty o wartości nawet kilkudziesięciu tys. zł. Były pokazy handlowe ze sprzedażą produktów w bardzo wysokich cenach.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółkę New Life ponad 1,2 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd.
 • Konsekwencje finansowe - w sumie 225 tys. zł - poniesie też prezes firmy, który umyślnie doprowadził do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i utrudniał przeprowadzenie kontroli.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Jedno z podstawowych praw konsumenta to prawo do informacji, czyli co i za ile kupuje.
 • Kontrole w 2021 r. wykazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy prawidłowo eksponują ceny towarów i usług - u ponad połowy skontrolowanych stwierdziliśmy nieprawidłowości.
 • Prawie pół miliona partii produktów pod lupą UOKiK. Ponad 15 proc. z nich było źle oznaczone ceną – brakowało informacji o cenie jednostkowej lub jej w ogóle nie było.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Czy twój krem jest prawidłowo oznakowany? Wiesz, jak długo powinno się go używać?
 • Prawie 300 kontroli, ponad 1800 produktów, m.in. szamponów, kremów, żeli antybakteryjnych i mydeł. Nieprawidłowości wykryliśmy w co trzecim sklepie i w prawie co trzecim kosmetyku.
 • Zweryfikowaliśmy, czy dystrybutorzy prawidłowo udostępniają produkty na rynku, oraz czy deklaracje marketingowe, które znajdują się na opakowaniach kosmetyków (tzw. claims), są prawdziwe.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

 • Reprezentujesz konsumencką organizację pozarządową?
 • Chcesz edukować młodych konsumentów?
 • Zgłoś się do konkursu UOKiK! Budżet wynosi 400 tys. zł na lata 2022/23.
 • Termin składania ofert mija 30 czerwca 2022 r. (czwartek).