15 marca 2018 r. obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie włącza się w obchody tego dnia, przypominając o prawach konsumenta, również poprzez wystąpienia w mediach.

wspólna akcja UOKiK, Inspekcji Handlowej i celników